Tag: Viktig Information

Betyg – Engelska, åk 6

E C A 1 Läs- och Hörförståelse A Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=1267

Betyg – Slöjd, åk 6

E C A 1 Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker A Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=1256

Kursplan & Bedömning – Engelska

Texten är tagen direkt från Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) Skolverkets Kursplan för Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=1296

Betygskriterier – Engelska, åk 7-9 (tabell)

E C A 1 Läs- och Hörförståelse A Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=1281

Kursplan & Bedömning – Slöjd

Texten är tagen direkt från Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) Skolverkets Kursplan för Slöjd Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=1260

Betygskriterier – Slöjd, åk 7-9 (tabell)

E C A 1 Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker A Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=1258