Tag: Grammatik

Schoolhouse Rock

Schoolhouse Rock är en serie med korta tecknade musikfilmer som visades på tv i USA för barn mellan 1973-1985 i undervisningssyfte. Genom filmerna skulle barn lära sig grammatik, naturvetenskap, ekonomi, historia, matematik och samhällskunskap. Här presenterar jag de grammatikfilmer som gjordes. Det finns dessutom en länk till en pdf-fil till varje film som du först …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=2410

Verb på 12 sätt

Detta är en översikt av de 12 Engelska Verbformerna. Förklaring: S = Subjekt (I, you, he, she, it, we, you, they) Verb = Verb i nutid Verb (2:a) = Verb i dåtid Verb (3:e) = Verb du sätter har/hade framför – Om ingen annan person än dig själv nämns så gäller regeln för alla personer. …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=2293

PP + Verbet ”To be” i Nutid

    Du ska kunna sätta in rätt form av Verbet ”to be” eller ”är” för rätt person. Ex:   Lär dig utantill: Ental I am – Jag är. You are – Du är. He, She, It is – Han, Hon, Den/Det är   Flertal We are – Vi är You are – Ni är …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=334