Tillbaka till Diagnoser

Språkstörning

181ec5783389440c23b414b3782dc33b Språkstörning är ett större begrepp på en grupp diagnoser som rör språket.
Det sträcker sig från mindre till större svårigheter med att läsa, skriva, förstå eller att uttrycka sig.

Man tror att 6-8% av alla barn i förskolan har någon form av språkstörning och att det oftare drabbar pojkar än flickor.

Till språkstörningar räknas bl.a. dyslexi och afasi.

Här kan du få mer information om olika typer av språkstörningar. Eftersom språket sitter i hjärnan så hittar du även länkar med information om hjärnans språkfunktioner.

 

Länkar:
► Fonten för dig med Dyslexi
Om hjärnan:
► Kort om hjärnans delar
► Språket sitter i hjärnan
Minnet – Minnesteknik
Språksidor:
► Språkstörning – Vad är det?
► Typiska svårigheter
Råd att tänka på

Språkutveckling
Språklig medvetenhet
Fonologisk Utveckling

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?page_id=1540

Kommentera

Your email address will not be published.