Schoolhouse Rock

SchoolhouserockSchoolhouse Rock är en serie med korta tecknade musikfilmer som visades på tv i USA för barn mellan 1973-1985 i undervisningssyfte. Genom filmerna skulle barn lära sig grammatik, naturvetenskap, ekonomi, historia, matematik och samhällskunskap.

Här presenterar jag de grammatikfilmer som gjordes. Det finns dessutom en länk till en pdf-fil till varje film som du först kan skriva ut och gå igenom med eleverna. Lär er ord, plocka ut Substantiven, Verben osv. från texterna – Sjung gärna sångerna också.
 
Enjoy :-)

 


Adjektiv – Unpack your Adjectives► Unpack your Adjectives – Pdf


Adverb – Lolly, Lolly, Lolly, Get Your Adverbs Here


► Lolly, Lolly, Lolly, Get Your Adverbs Here – Pdf


Konjunktioner – Conjunction Junction!


► Conjunction Junction! – Pdf


Interjektioner – Interjections!


► Interjections! – Pdf


Substantiv – A Noun is a Person, Place, or Thing!


► A Noun is a Person, Place, or Thing! – Pdf


Prepositioner – Busy Prepositions


► Busy Prepositions – Pdf


Pronomen – Rufus Xavier Sarsaparilla


► Rufus Xavier Sarsaparilla – Pdf


Subjekt & Predikat – The tale of Mr. Morton


► The tale of Mr. Morton – Pdf


Verb – Verb: That’s What’s a’Happenin’!


► Verb: That’s What’s a’Happenin’! – Pdf

 

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=2410