Verb på 12 sätt

Detta är en översikt av de 12 Engelska Verbformerna.

Förklaring:

S = Subjekt (I, you, he, she, it, we, you, they)

Verb = Verb i nutid
Verb (2:a) = Verb i dåtid
Verb (3:e) = Verb du sätter har/hade framför

– Om ingen annan person än dig själv nämns så gäller regeln för alla personer.


arrow-left
Past – Dåtid
arrow-left
arrow-down
Present – Nutid
arrow-down
arrow-right
Future – Framtid
arrow-right
Past Simple Present Simple Future Simple
S + verb (2:a)
I ate / Jag åt

S + was / were
I was hungry / Jag var hungrig
We were hungry / Vi var hungriga

S + verb (+ s )
I eat / Jag äter
She eats / Hon äter

S + am/are/is
I am hungry / Jag är hungrig
You are hungry / Du är hungrig
She is hungry / Hon är hungrig

S + will + verb
I will eat later /
Jag kommer att äta senare
• En avslutad händelse i dåtid.
• Flera händelser som sker samtidigt.
• En vana i dåtid.

• Händelse i nutid.
• En vana, generell sanning.
• En faktisk eller abstrakt händelse.
• Händelse som sker i framtiden.
Past Continuous Present Continuous Future Continuous
S + was/were + verb-ing
I was eating / Jag åt
They were eating / De åt

S + am/are/is + verb-ing
I am eating / Jag äter
They are eating / De äter
She is eating / Hon äter

S + will + be + verb-ing
I will be eating at 8pm /
Jag kommer att äta kl. 20.00
• Avbruten händelse i dåtid.
• Upprepade händelser i dåtid med ord som ”with, always, continuously, forever” etc.
• Händelse som sker JUST NU!
• Pågående händelse.
• Händelse i nära framtid.
• Händelse någon gång i framtiden.
• Planerade händelser i framtiden.
• Ev. avbruten händelse i framtiden.

Past Perfect Present Perfect Future Perfect
S + had + verb (3:e)
I had eaten / Jag hade ätit
S + have/has + verb (3:e)
I have eaten. / Jag har ätit.
She has eaten. / Hon har ätit.
S + will + have + verb (3:e)
I will have eaten by 3 o’clock
Jag kommer att ha ätit före kl: 15.00

• Utförd händelse i dåtid som hände före en annan händelse. • Händelse – Ospecificerad tid i dåtid.
• Händelse som började i dåtid och har fortsatt fram till nu.

• Händelse som är klar innan en viss tid/annan händelse i framtiden.
Past Perfect Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous
S + had + been + verb-ing
I had been eating
Jag hade ätit
S + have/has + been + verb-ing
I have been eating
Jag har ätit

S + have/has + verb (3:e)
I have eaten / Jag har ätit
She has eaten / Hon har ätit

S + will + have + been + verb-ing
I will have been eating
Jag kommer att ha ätit
• Händelse i dåtid som fortsatte till en annan tidpunkt i dåtid. • Händelse som började någon gång i dåtid som antingen har avslutats eller inte i nutid. • Händelse som har pågått under en tid och som inte kommer att slutföras under specifik tid i framtiden.

► Filen som pdf

 

Permalänk till denna artikel: https://skolsida.sisselblom.se/?p=2293