PP + Verbet ”To be” i Nutid

 

pp-och-verbet-to-be-i-nutid

 

  • Du ska kunna sätta in rätt form av Verbet ”to be” eller ”är” för rätt person. Ex:
 


Lär dig utantill:

Ental I am Jag är.
You are Du är.
He, She, It is Han, Hon, Den/Det är
 
Flertal We are Vi är
You are Ni är
They are De / Dom) är
 


 

  • Sätt in rätt form av verbet (am, are, is) med andra uttryck. Ex: ”Mother (she), The birds (they), Mr Smith (he)” osv…
  • Använd ordet ”not” för att skriva negativa meningar.
  • Byt plats på ”I, you, he, she, it, we, you they” med ”am, are, is” för att skapa en fråga.
    Se exempel nedan:

 

Påståenden

Ental I am 13 years old. Jag är 13 år gammal.
You are happy. Du är glad.
Joe (he) is tall. Joe (han) är lång.
Mary (she) is a girl. Mary (hon) är en tjej.
The dog (it) is cute. Hunden (den) är gullig
 
Flertal Mary and I (we) are friends. Jag och Mary (vi) är vänner.
Joe and Paul (you) are late. Joe och Paul (ni) är sena.
The boys (they) are at home. Pojkarna (de) är hemma.
 


Negativa meningar

Ental I am not 13 years old. Jag är inte 13 år gammal.
You are not happy. Du tittar inte glad.
Joe (he) is not tall. Joe (han) är inte stark.
Mary (she) is not a girl. Mary (hon) är inte en tjej.
The dog (it) is not cute. Hunden (den) är inte gullig
 
Flertal Mary and I (we) are not friends. Jag och Mary (vi) är inte vänner.
Joe and Paul (you) are not late. Joe och Paul (ni) är inte sena.
The boys (they) are not at home. Pojkarna (de) är inte hemma.
 


Frågor

Ental Am I 13 years old? Är jag 13 år gammal?
Are you happy? Är du glad?
Is Joe (he) tall? Är Joe (han) lång?
Is Mary (she) a girl? Är Mary (hon) en tjej?
Is the dog (it) cute. Är hunden (den) gullig?
 
Flertal Are Mary and I (we) friends? Är jag och Mary (vi) vänner?
Are Joe and Paul (you) late? Är Joe och Paul (ni) sena?
Are the boys (they) at home? Är pojkarna (de) hemma?

 

Permalänk till denna artikel: http://skolsida.sisselblom.se/?p=334